Maluchy rosną, poznają świat , z radością czekają na ludzki dotyk , radosnym szczekaniem odpowiadają na na każdą otrzymaną czułość